top of page
pexels-sam-lion-6001432.jpg

Fosterhjem for hjemløse dyr

Frivillig fosterhjem

Vi trenger til enhver tid fosterhjem til puser! Vi ber om at du leser informasjonen nedenfor for å få et innblikk i hva som kreves av deg som fosterhjem, og ikke minst hva du "får" i gjengjeld av den du bidrar til å redde.

Vi er fortvilet når det meldes om kattefamilier eller voksne katter som er hjemløse og trenger hjelp, men som vi rett og slett ikke har plass til på senteret vårt. For å kunne hjelpe i akutte tilfeller har vi behov for fosterhjem som kan stille opp og gi hjerterom og husrom til små og store. Kunne du tenke deg å tilby et midlertidig hjem til én eller flere katter?

Har du en snill pus fra før, kan dette ytterligere trygge redde puser som ikke er vandt til mennesker.  En utrygg NY fosterhjemskatt som opplever en trygg katt bli løftet opp, koset med og stimulert (maler), gir trygghet for den nye. Spesielt for forvillete kattunger er dette til stor hjelp!

Dersom du synes dette høres interessant ut, er det viktig for oss at:
  • Du har hjerterom, husrom og ikke minst tid til å gi en ny framtid til en katt som kanskje ikke har fått den beste starten i livet. En katt som har levd et liv i hjemløsheten viser ofte en takknemlighet større enn det man kan tenke seg.

  • Du er villig til å bruke den tiden og tålmodigheten en katt trenger! Mange katter er utrygge på mennesker etter å ha gått hjemløse og trenger sosialisering – dette er en prosess som tar uker og måneder, og som i de fleste tilfeller gjøres best i et fosterhjem.

  • Som fosterhjem må man være forberedt på at man kanskje ikke får en gjennomsnittskatt. Vårt overordnede mål er å redde hjemløse dyr, og dette er i alle hovedsak katter som har har vært på senteret over lengre tid.

  • Det er viktig med god hygiene når man har en eller flere katter i hus. Dokassen må tas/rengjøres daglig, vaskes ved behov, vannskåler byttes jevnlig, vannet skiftes ut daglig og mat fylles på ved behov og matskåler vaskes ved behov.

  • Katten må være inne!  Ettersom det er et midlertidig hjem skal ikke katten ut.  Det er da viktig at dere sikrer og tar de forhåndsregler som trengs for at katten ikke kan komme seg ut. 

  • Fosterhjemmet må være villig til å ta imot potensielle nye familier til å hilse på pus i fosterhjem. 

  • Fosterhjemmene skal følge våre retningslinjer og instrukser for mat til katten – Vi står for sand, mat og utstyr dersom du ikke har dette.  Vi ønsker at fosterhjemmene selv henter dette, da vi har begrenset kapasitet til å kjøre ut med sand og mat til fosterhjemmene.

  • Fosterhjemmet må følge opp med medisinering som er nødvendig for at katten skal bli frisk ved sykdom. Alle undersøkelser og behandling gjøres gjennom vår veterinær og etter avtale.

  • Du blir fulgt opp godt og nøye opp av vår fosterhjemsansvarlig.

  • Å være fosterhjem gir uforglemmelige øyeblikk. 

Ønsker du å være frivillig hos oss?
bottom of page