Styrets sammensetning 2021

Leder:

Åshild Marie Karlsen

Styremedlemmer:

Else Angeltun (nestleder)      

Bente Berg (kasserer) 

Gro Heidi Bjørgan

Bård Kirkeeng

Hanne Wenås

Anne-Kristin Venås                      

Varamedlemmer:

Renate Pedersen

Siw Lie

Eline Ulvestad

Valgkomitee

Heidi Sæther

Anna Eline Bolstad

Ramona Nergård