Styrets sammensetning 2020

Leder:

Åshild Marie Karlsen

Styremedlemmer:

Else Angeltun (nestleder)      

Bente Berg (kasserer)             

Reidun Johanne Vassbakk                                                    

Bård Kirkeeng                     

Hanne Wenås

Anne-Kristin Venås                     

Varamedlemmer:

Renate Pedersen

Wenche Longva

Gro Heidi Bjørgan

Andreas Aulin

Valgkomitee

Heidi Sæther

Anna Eline Bolstad

Ramona Nergård