Våren er høytid for bortkomne dyr

Våren er høytid for bortkomne dyr. Det bør også bli høytid for id-merking av dyr. Etter mange og lange vintre og høstdager, spretter både blomster og bier frem, og pus blir ofte lengre ute. Manglende id-merking og ukastrerte katter er et stort dyrevernsproblem og fører til økning i hjemløse dyr. Mange katter på denne tiden vandrer, spesielt unge, ukastrerte hannkatter med dårlig orienteringssans. Dette fører igjen til flere parringer, kattungekull og økning i hjemløse dyr. Vær lur før pus drar ut på tur, ID merk katten din.