ID-merk og kastrer katten din

 Unngå hjemløse katter – ID-merk og kastrer katten din

 To katter blir fort mange flere!

Dyrebeskyttelsen Norge, Mattilsynet, Smådyrpraktiserende veterinærers forening og Norsk huskattforening samarbeider for å få en reduksjon i antall hjemløse katter i Norge.

Flere tukatteformeringsen hjemløse katter
Dyrebeskyttelsen Norge tar årlig inn 5 500 hjemløse dyr og 87 % av disse er katter. De fleste av disse kattene bærer preg av et liv utendørs hvor de har sultet, frosset og levd med sykdom og skader over lenger tid. Disse  livene er fylt av smerte og lidelse og dette er ikke akseptabel dyrevelferd.

Det viktigste middelet i kampen mot hjemløse katter vil være at den enkelte katteier tar ansvar for sin katt ved å ID-merke og kastrere den. På den måten vil det være mindre risiko for at katten blir permanent borte fra hjemmet sitt og ender opp som en av mange hjemløse katter. Kastrering av både hunn -og hannkatt har mange positive effekter, både for den enkelte katt, men også på antall hjemløse katter.

Tidlig kastering av hunnkatter virker beskyttende for blant annet jursvulster og vil forhindre at uønskede kattunger kommer til verden. En kastrert hannkatt vil streife mindre og slåss mindre. Det gjør at katten holder seg mer i nærområdet og det vil dermed være mindre risiko for at katten blir borte eller skadet på sin vandring. Mindre slåssing medfører også færre skader og mindre risiko for ulike sykdommer.

ID-merk og kastrer
Dyrebeskyttelsen Norge vil oppfordre deg som er katteeier til å ta ansvar for katten din og sørg for at den er ID-merket og kastrert. På den måten vil færre katter en